Vissa tror att all el är likadan, och att det inte spelar någon roll var den kommer från eller vilken leverantör de väljer – eller så väljer de att inte bry sig om saken. Men det är skillnad på el och el, och det behöver inte vara svårt att göra rätt – det finns en miljömärkning som kallas Bra Miljöval, som gör enorm skillnad och gör det lätt för dig att välja rätt. Därför ska du tänka på detta när du väljer elleverantör till ditt hem.

En bra elleverantör som följer kriterierna för Bra Miljöval är Telge Energi – läs mer om Telge Energi på deras webbsida, och läs på om hur de arbetar för att förbättra miljön. Det är nämligen så att samma typ av energikälla kan påverka naturen på olika sätt när energin utvinns, och att bara för att en leverantör utvinner energi från en förnyelsebar källa så behöver de inte vara bra för miljön eller uppnå alla kriterier för Bra Miljöval.

Märkningen Bra Miljövals högt ställda krav – som är bland de högsta i världen – innehåller också ett kriterium som alltså handlar om att utvinningen av energi inte ska vara skadlig för vare sig djur eller växter. Bra Miljövals enhetschef Jesper Peterson säger till Dagens Industri:

”för att solpaneler inte ska stå på känsliga naturområden har stoppområden upprättats” – så att solcellerna, som annars är en bra energikälla – inte stör omgivningen. Utan märkningen så kan du inte vara säker på att allt går till på bästa möjliga sätt för naturen.